Programi razvoja rukovodstvenih vještina

Upravljanje vremenom na sastancima i upravljanje internim izmjenama poslovnih procesa

 • Promjene radnih procesa, uvođenje novih poslovnih modela, iznalaženje rješenja za izazovne i konfliktne situacije u radnom okruženju zahtjevaju izuzetnu sposobnost efiksnog upravljanja vremenom na sastaancima.
 • Svrha ovog programa je iznalaženje efikasnih strategija balansiranog upravljanja vremenom na različitim formatima internih i eksternih sastanaka.

Kultura poslovnog ophođenja

 • Usmjerenost na promišljanje o osobnom doprinosu u razvoju poslovne kulture komuniciranja, pregovaranja i samoprezentiranja potiče daljnji osobni razvoj i poslovni napredak.
 • Program kulture poslovnog ophođenja posebno doprinosi kreiranju poticajne radne okoline, neophodno potrebne za uspješno ostvarivanje poslovnog plana. Razvoj ugodnog i privlačnog radnog ozračja direktno se reflektira na imidž poželjnog poslodavca i pouzdanog poslovnog partnera.

Program osposobljavanja eksperata

 • Program stjecanja naprednih komunikacijskih, pregovaračkih i samoprezentacijskih vještina kreiran u svrhu osposobljavanja djelatnika Vaše kompanije za pozicije eksperata.
 • Cilj ovog programa je razvoj budućih stručnih predstavnika Vašeg poslovanja, koji će doprinijeti izgradnji respektabilnog imidža Vaše kompanije.

Program osposobljavanja menadžera

 • Program stjecanja naprednih komunikacijskih, motivacijskih, pregovaračkih, organizacijskih i upravljačkih vještina za potrebe razvoja djelatnika s menadžerskim potencijalom, kreiran je u svrhu osposobljavanja djelatnika Vaše kompanije za pozicije menadžera.
 • Cilj ovog programa je osposobljavanje menadžera – budućih pouzdanih nositelja poslovanja Vaše kompanije, koji će doprinijeti razvoju efikasnih timova i osigurati nesmetano odvijanje poslovnog plana.

Efikasno upravljanje timovima

 • Ljudski potencijali u suvremenom poslovnom svijetu predstavljaju ključnu ulogu za uspješno ostvarivanje rezultata u organizaciji. Prava osoba na pravom radnom mjestu, ukoliko je motivirana, utjecat će na formiranje takve organizacijske klime koja omogućava maksimalan učinak poslovanja uz optimalne troškove.
 • Cilj ove specijalističke radionice je steći uvid u konkretne alate za poticanje razvoja ljudskih potencijala. Osiguravaju se uvjeti za strateški usmjereno poslovanje, kao i efikasna prilagodba u turbulentnom vremenu iznenadnih promjena organizacijskih procesa.

NLP Business Training

 • NLP Business Continuous Improvement Training – program za razvoj poslovnih vještina, organiziran je kao kontinuirani rad na usavršavanju komunikacijskih i interpersonalnih vještina.
 • Sadržaj programa je dinamičan i poticajan. Kombinira teorijski i znanstveni, te praktični i iskustveni pristup učenju. Receptura treninga osigurava optimalne uvjete za željenu osobnu promjenu.

Matrica Leadership Akademije

 1. Modul – Korištenje osobnog potenijala
 2. Modul – Timska kultura
 3. Modul – Jedinstvena organizacijska kultura
 4. Modul – Voditeljske vještine

Krizni menadžment

 • Program potiče razvoj naprednih komunikacijskih vještina, povećava sposobnost preventivnog djelovanja u kriznim situacijama i osigurava rješavanje sukoba ili krize unutar tima.
 • Rezultati programa ostaju trajno u temeljima Vaše organizacije kroz razvoj odnosa povjerenja unutar tima, kvalitetnim međuljudskim odnosima i ugodnom radnom ozračju u Vašoj organizaciji.