Performance management process

Procjena zadovoljstva djelatnika

  • Procesom procjene zadovoljstva djelatnika dobiva se uvid u realno stanje ljudskih potencijala.
  • Rezultati procjene sa sigurnošću upućuju na izbor efikasnih mjera koje valja poduzeti u cilju poboljšanja motivacije i radne učinkovitosti.

Procesi mjerenja radnog učinka

  • Procesi mjerenja radnog učinka ili upravljanje performansama kontinuirani je proces planiranja, mentoriranja, treniranja i uvida u radne rezultate, kao i osobni razvoj svakog pojedinog zaposlenika.
  • Upravljanje radnim učinkom je proces koji zahtijeva razvijene komunikacijske vještine osoba na voditeljskim pozicijama.

Motivacija i nagrađivanje

  • Poslovni sustav je onoliko uspješan koliko su uspješni i zadovoljni ljudi koji rade u tom sustavu. U vremenu digitalne transformacije najveći mogući poslovni izazov je kako privući i zadržati kvalitetan i zadovoljan kadar.
  • Model nagrađivanja oblikovan u skladu sa svim faktorima poslovanja Vaše organizacije motivirat će Vaše zaposlenike na uspješnu prilagodbu, čak i u uvjetima najvećih izazova sve turbulentnijeg tržišta.