Motivacijski faktori

Samo zadovoljan djelatnik može osigurati svome poslodavcu uspjeh!
Ako želimo takvog djelatnika, trebamo poznavati njegove istinske potrebe.
A ako želimo zadovoljan tim, trebamo poznavati potrebe svakog pojedinog člana tima.

Razumijevanje različitih pojedinačnih potreba put je koji sigurno vodi do izvora motivacije.

Kako otkriti što pokreće svakog pojedinačnog zaposlenika?
Kako uspješno balansirati različitim motivacijskim faktorima, ako je u pitanju isti tim?
Kako efikasno uskladiti različite potrebe zaposlenika, njihova znanja, vještine, iskustva i kreativne crte u Vašu jedinstvenu organizacijsku strukturu?
Kako postići timsku sinergiju?
Kako uspješno voditi i usmjeravati tim?
Prema specifičnim potrebama Vaše tvrtke kreiramo plan razvoja Vaših zaposlenika.

Pri tome smo usmjereni na unaprijed definirane poslovne ciljeve.
U ugodnoj i poticajnoj radnoj atmosferi provodimo efikasan motivacijski program.
Kroz kreativne interaktivne radionice promičemo kvalitetne međuljudske odnose i timsku kulturu. Svakom polazniku radionice pristupamo individualno, pri tome poštujući osobne vrijednosti i stavove, te pažljivo razrađinim programom integriramo različite interesne skupine u suradnički orjentiran tim.