Kontakt

O kompaniji

Balans enegije d.o.o.
Sjedište: Branimirova 63, 1000 Zagreb
Ured: Šubićeva 20, 10 000 Zagreb

Kontakt telefon: + 385 91 766 0988
E-mail: info@balans-energije.com
OIB: 26451830604
Član uprave: Željka Novak, direktor
Adresa uprave: Branimirova 63, Zagreb
Registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu
Temeljni kapital: 20.000 Kn, plaćeno u cijelosti
Žiro račun: kod Zagrebačke banke broj 2360000-1102260194
IBAN: HR7923600001102260194

Kontaktirajte nas