Edukacijski Team Building

Transformacijske promjene

  • Ljudi se prirodno opiru novom i nepoznatom, a osobito onda kada se pred njih stavljaju izazovni poslovni zahtjevi. Vaši zaposlenici su nositelji poslovanja Vaše kompanije, pa ih valja kvalitetno educirati prije uvođenja transformacijske promjene.
  • Program “Transformacijske promjene” omogućava širenje svijesti o važnosti osobnog doprinosa u međuljudskim odnosima, usmjerava na uzajamno poštovanje i uvažavanje svih članova tima, te je temelj za uvođenje velikih i značajnih organizacijskih promjena.

Balansiranje promjenama

  • Današnji način života i rada podrazumijeva stalne promjene, te brzu i efikasnu prilagodbu novim uvjetima. S obzirom na kontinuitet transformacija u digitalnoj eri, posljedično dolazi i do promjena u međuljudskim odnosima.
  • Na ovoj iskustvenoj radionici osvijestit ćete povezana područja u poslovnim i privatnim sustavima, definirati njihovu ulogu u Vašem sustavu i utvrditi kako optimalno balansirati promjenama u sustavima.

Balans energije u Vašoj kompaniji – intenzivni motivacijski trening

  • Kontinuirana izloženost uvjetima intenzivnih i ubrzanih promjena dovodi do ozbiljnog pada energije i motivacije. Tako dolazi do nezadovoljstva radnim uvjetima, gubi se interes za suradnju i pogoršavaju se međuljudski odnosi.
  • Svrha ovog motivacijskog treninga je iskustveno otkrivanje djelotvornih modela ponašanja u izazovnim poslovnim uvjetima.

Dinamika kreativnosti

  • Što je kreativnost i u kojim uvjetima nastaje? Kako razmišlja kreativan pojedinac, što mu takvo razmišljanje omogućava i kakav je njegov utjecaj na okruženje?
  • Dinamika kreativnosti otkriva zakonitosti stvaralačkog uma, te otvara razvojne procedure za potpuno nove perspektive poslovnih ostvarnja.

Postavke uspješnih timova

  • Elan koji djelatnici unose u posao osigurava bržu i uspješniju realizaciju poslovnog plana. Razvoj privlačnog radnog ozračja direktno se reflektira na imidž pouzdanog poslovnog partnera.
  • Na ovoj radionici steći ćete uvid u osnovne postavke uspješnih timova, te utvrditi idealan smjer razvoja timova i organizacije. Usmjerenost na povezivanje timova potiče ostvarivanje atmosfere entuzijazma i pozitivne energije.